Skip to main content
O avtorjih

Mag. Barbara Hanuš

Mag. Barbara Hanuš je študirala je na Filozofski fakulteti, smer slovenščina – pedagogika, kjer je diplomirala junija leta 1983. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je vzporedno študirala knjižničarstvo. Leta 1983 se je zaposlila kot šolska pedagoginja na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani. Po osemletnem delu na osnovni šoli se je zaposlila na Srednji zdravstveni šoli in gimnaziji na delovnem mestu šolske knjižničarke. Leta 1997 je zaključila magistrski študij slovenske književnosti. V Banji Luki je 8 let poučevala slovenščino učence in dijake slovenskih korenin. Z referati o spodbujanju medkulturnega dialoga je septembra 2010 aktivno sodelovala na kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) v Španiji, junija 2010 na strokovnem posvetovanju o slikanicah na Univerzi v Talinu in avgusta 2011 na evropski konferenci o branju v Belgiji.

Je avtorica beril in priročnikov za poučevanje književnosti za prvih pet razredov osnovne šole, avtorica Cicidojevih in Cicibanovih veselošolskih vprašalnikov, zgodb v slikah, slikopisov in didaktičnih nalog v obeh revijah. Prav tako pripravlja pedagoška gradiva za Kinodvorov program Kinobalon. V revijah Za starše, Šolska knjižnica, Knjižnica, Sodobna pedagogika, Vzgoja in izobraževanje, Šolski razgledi, Književni listi objavlja strokovne prispevke o branju in metodah poučevanja. V knjigi in zbirki nalog Križkraž – Slovenijo spoznaš, kjer zbrala zanimive zgodbe za popotovanje po lepotah Slovenije.

Hit enter to search or ESC to close