Skip to main content
O avtorjih

Prof. dr. Barbara Bajd

Prof. dr. Barbara Bajd je biologinja in pedagoginja, ki je do upokojitve delovala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pred tem pa je bila zaposlena na Inštitutu za biologijo človeka Medicinske fakultete UL. 1994 je bila izvoljena v naziv docentka, 1999 pa v naziv izredna profesorica. Poučevala je več predmetov, katerih vsebine so zajemale splošno biologijo, fiziologijo prehrane, biologijo in anatomijo človeka ter metodiko poučevanja biologije. Nekatere teh predmetov je predavala tudi na Univerzi na Primorskem (2003–06). Od 1995 je kot visokošolska učiteljica poučevala tudi na Filozofski fakulteti UL. V 37 letih delovanja na pedagoškem področju je napisala izjemno bogat opus izvirih didaktičnih gradiv s področja naravoslovja in se vidno uveljavila skozi sodelovanje pri številnih seminarjih strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljev in učiteljev. Kot prva v slovenskem prostoru je začela s pisanjem t. i. bioloških ključev, didaktičnega pripomočka v obliki knjižic, ki omogoča samostojno učenje in spoznavanje značilnosti organizmov.  Prva knjiga je izšla že v letu 1996, do leta 2021 je izšlo že čez 20 različnih naslovov. Zbirka v slovenskem prostoru predstavlja posebnost, saj je edino tovrstno izvirno učno gradivo in zato nepogrešljiv pripomoček pri učenju naravoslovja od najzgodnejšega obdobja naprej. Nekateri naslovi so bili prevedeni tudi v angleški in hrvaški jezik. Poleg te določevalnih pri založbi Hart izhaja tudi zbirka Utripi sveta, v kateri je izšlo že 10 naslovov, izmed katerih že vrsto leto pripravlja tudi gradiva za pomoč učencem pri pripravi na Proteusovo tekmovanje iz biologije. 1998 je s sodelavci prejela nagrado RS na področju šolstva, 2004 pa zlato plaketo Univerze v Ljubljani. Leta 2017 je prejela nagrado Komunikator leta, ki jo podeljuje Znanstvena fundacija SAZU.

Hit enter to search or ESC to close