Skip to main content
O avtorjih

Prof. dr. Jelka Melik

Prof. dr. Jelka Melik je študirala pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomirala leta 1975, od leta 1978 do 2016 zaposlena v Arhivu Republike Slovenije. V njeno pristojnost je sodilo tako proučevanje in strokovna obdelava že obstoječe dediščine sodišč in tožilstev kot tudi raziskovanje in vrednotenje nastajajočih dokumentov najpomembnejših ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja pravosodja v Sloveniji. V letu 1993 je končala podiplomski študij arhivistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1999 prejela doktorat znanosti s področja zgodovine. Od leta 2005 je samostojno ali v soavtorstvu napisala tudi več knjig za otroke Vodnik po Ljubljani za otroke, Ljubljana – zeleno mesto, Raziskujmo in pobarvajmo umetnine v Narodni galeriji.

Hit enter to search or ESC to close