Akcija!

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste
Barbara Bajd

90.00 10.00

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij. To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli. Njihovo neustavljivo širjenje grozi, da bodo prevladali nad domorodnimi vrstami in za vedno spremenili ekosisteme, od katerih so te odvisne. Zaskrbljenost, da invazivne vrste predstavljajo znatno nevarnost za svetovno biotsko raznovrstnost in ekološko celovitost, je že dolgo tema pogovora evropskih držav. Zato je ukrepanje, podprto z mednarodnimi dogovori nadzorovanja tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo, tudi v Sloveniji več kot nujno. V knjigi so zbrane rastlinske in živalske invazivne tujerodne vrste, ki so pri nas najpogostejše, seveda pa obstaja še mnogo drugih. Med drugim so podrobneje predstavljene: RASTLINE: – žlezava nedotika (Impatines glandulifera), – veliki pajesen (Ailanthus altissima), – pelinolistna ambrozija ali žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), – orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum), – japonski dresnik (Fallopia japonica). ŽIVALI: – signalni rak (Pacifastacus leniusculus), – tigrasti komar (Aedes albopictus), – harlekinska polonica (Harmonia axyridis), – rdečevratka (Trachemys scripta elegans), – nutrija (Myocastor coypus).

Datum izida: 9.9.2016
Zbirka: Utripi sveta
Mehka vezava z okroglimi robovi
Obseg: 32 strani
Format: 210×260 mm
ISBN 978-961-6882-25-5

Morda vam bo prav tako všeč…